Peru Sikkerhed

Peru Sikkerhed

Sammenfatning I Peru og i hele Latinamerika er den store usikkerhed, der skyldes vold og kriminalitet, en hæmsko for økonomisk vækst og fattigdomsbekæmpelse. Manglen på nøjagtige data forhindrer imidlertid en passende formulering af problemet. I Peru synes dette spørgsmål at være særlig akut. Selv om …

Peru Sprog

Peru Sprog

Officielle sprog: hvilket sprog tales der i Peru? De officielle sprog i Peru er: Spansk (castiliansk): 82,6 % af befolkningen Quechua: 13,9 % af befolkningen Aymara: 1,7 % af befolkningen Spanskmændene ankom til inkaernes land efter den spanske erobring, så sprogfamilierne quechua og aimara anses …